نویسنده: مرتضی قربانی - ۱۳٩۱/۳/۱٠

حضور مهندس داعی الحسین در انتخابات نظام مهندسی استان آ- شرقی

*خبر فوری *


مهندس داعی الحسین ریاست کنونی نظام مهندسی شهرستان مراغه در انتخابات نظام و مهندسی استان شرکت کرد.

بنا بر گزارش منابع آگاه اکثریت رای مهندسین و صاحبان رای ، مختص وی می باشد و   حضور وی به عنوان ریاست نظام مهندسی استان آ-شرقی قطعی به نظر می رسد