نویسنده: مرتضی قربانی - ۱۳٩۱/۱٢/٦

سر نخ گم شده یا رانندگی در اقتصاد

مراغه -مقدمه: در کلاف ‌نخ ها! اغلب در حین بافندگی لباس زمستانی چنانچه بافنده ناشی باشد سرنخ را پی در پی گم می کند ، ممکن است پس از تعطیلی چند ساعتی مجددا سر نخ را پیدا کند و بعد ببافد اما زمانی بافتن تمام می شود که کار از کار گذشته و زمستان مانند امسال (91) تمام شده ،‌بنابراین نه بافنده و نه صاحب لباس هر دو نه تنها بهره ای نبرده اند بلکه بازنده نیز گردیده اند.
ادامه دارد     نوشته از ناصر صدر کریمی پدر علم اقتصاد منطقه


ادامه مطلب ...
نویسنده: مرتضی قربانی - ۱۳٩۱/٤/٢۱

معارفه رئیس جدید سازمان صنعت و معدن و تجارت آذربایجان شرقی 


رسانه و فرهنگ - بنا به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت و معدن و تجارت تبریز محمد جعفر عظمایی به سمت رئیس جدید سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی منصوب و از زحمات بیست ساله حاج صادق نجفی رئیس سابق بازرگانی و سرپرست این سازمان تقدیر و تشکر شد .

محمد جعفر عظمایی قبلا ریاست سازمان بازرگانی استان اردبیل را برعهده داشت. .